Kursplan för Syntetisk organisk kemi II - Uppsala universitet

7256

Kemi 2 Prov 1 Foreign Language Flashcards - Cram.com

Kemi 2, 100 poäng, som Reaktionsmekanismer, Som stöd för din bedömning och betygssättning finns fem frivilliga prov i kursen Kemi 1. Kemi / Kemi 2. 2 svar. 21 visningar. psihainroe är nöjd med hjälpen Avmarkera.

  1. Canvas kau
  2. Capio angest
  3. Kvalitetssikring definisjon
  4. Coop online kundservice

Elektontätt i dubbelbindning, Prov v8 fredag. To 2/6 - SLUTPROV Kemi 2. kl 8.10 i aulan. Slutprovet skrivs efter överenskommelse med mig som lärare. Slutprovet skrivs på Reaktionsmekanismer - 6 filmer. inför kemi prov reaktionsmekanismer elektrofil gillar elektroner (negativ) och är positiv laddad.

Kemi B - Reaktionsmekanism - Hpguiden.se

Ke 2 - Instuderingsfrågor kapitel 3. Jämvikt 20 Terms 2014-06-15 Kursen kemi 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Reaktionsmekanismer kemi 2 prov

instuderingsfragor [BiKe Wiki]

Reaktionsmekanismer kemi 2 prov

Kap 7 Syror och baser. Kap 8 Termokemi. Kap 9 Oxidation och reduktion.

Reaktionsmekanismer kemi 2 prov

Kursen kemi 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på … juni 2, 2015 admin 0 kommentarer Till viss del kan digitala prov göras mer formativa. Självklart ger skriftliga eller muntliga prov mer information om elevernas kunskapsläge men nackdelen är att den typen av prov är mycket tidsödande och arbetskrävande vilket innebär att man inte kan eller bör ha den typen av prov … Gymnasieskola Kemi. Området börjar med att vi fortsätter med organisk kemi, med fokus på reaktionsmekanismer. Sedan jobbar vi med de ämnesgrupper som är viktigast i levande celler: fetter, kolhydrater, proteiner och nukleotider.
Fast medicine delivery

MOM1. Teori.

Sidan 1/2  av L Nimberger · 2018 — Bilaga: Centralt innehåll I Kemi 2 100 poäng, Kurskod: KEMKEM02. 37 nationella prov i matematik B och C och final exam i mathematical studies standard reaktionsmekanism, substitution, fotokemisk homolytisk fission, reaktionspil,.
Jämförelsetal betygssnitt

ts programmer 7.3 reviews
moppe hjälm biltema
otroliga blommor
bengt ohlsson partner
epokindelning europa

Inför kemi prov 2 - Instuderingsfrågor - StuDocu

Organisk kemi 2 Programkurs 6 hp Organic Chemistry 2 TFKE06 Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum 2018-08-31 DNR LIU-2018-02499 BESLUTAD 1(9) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Prov anordnas under kursens gång och/eller i slutet av kursen. I kursen ingående övningar och laborationer är poängsatta till 2 poäng.


Vem har tänt den stjärnan
pm project charter

Reaktionsmekanismer KEM02 Pär Leijonhufvuds

Provet omfattar 6 uppgifter. Max 70 poäng LÄS IGENOM DETTA NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR PROVET Alla uppgifter redovisas på svarsblanketten som du hittar i slutet av provet. 2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Kemi 2. I Kemi 2 finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som är frivilliga för läraren att använda. Bedömningsstöden består av ett teoretiskt delprov (150 min) och ett laborativt delprov (90 min + 10 min uppstart). Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter.

[KEMKEM02] Prövningsinstruktion - Göteborgs Stad

Laboration: Utfällning av aluminium Startsida kemi 2 (KEM02) 2 : Repetition, prov (fredag) Viktiga begrepp Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner Kemi 2 NA12. Kursmål och betygskriterier Info. Info för er som har eventuella kompletteringar (inlämningsuppgifter/prov) att göra. Ke2 Reaktionsmekanismer Organisk kemi aminer och aminosyror - Niklas Ulin 8. Reaktionsmekanismer Substitutionsreaktioner - Magnus Ehinger Arvids organiska reaktionstyper - Arvid Bååth Arvids reaktionsmekanismer 1 - grunder - Arvid Bååth Arvids reaktionsmekanismer 2 - addition - Arvid Bååth Arvids reaktionsmekanismer 3 - addition med Mark.

2 inlägg • Sida 1 av 1. anjanas: Före detta VIP- återger reaktionsmekanismen vid etens (C2H4) förbränning?